Financiering Nieuwe Uniformen (juni, 2013)

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, heeft de fanfare zich in de afgelopen maanden ingezet om sponsoren voor nieuwe uniformen te werven. Voor deze flinke investering hebben wij onder andere het Pleinspektakel georganiseerd. We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement met veel amusement voor jong en oud. Bovendien hebben wij van verschillende Netterdense inwoners gulle giften ontvangen. Hiermee hebben we veel geld weten te verdienen en daar willen wij u allen graag nog eens voor bedanken!

Daarnaast hebben wij ook buiten onze dorpsgrenzen naar financieringsmogelijkheden gezocht. Een aantal lokaal betrokken bedrijven en verschillende cultuurfondsen zijn daarvoor benaderd. De volgende organisaties hebben een bijdrage geleverd.

Volgens onze begrotingen is het tot nu toe verkregen bedrag voldoende om onze leden nu, en in de komende jaren, van goede, nieuwe uniformen te voorzien. Voor de fanfare is dit een mijlpaal in ons 102-jarig bestaan. Door uw bijdrage kunnen wij ons dadelijk weer presenteren als een modern en levendig muziekkorps. En daarom doen wij natuurlijk niets liever dan hetgeen wij al jaren met veel plezier en toewijding doen; de Netterdense samenleving muzikaal onderschrijven.De sponsors zijn ook hier te vinden.