Oude website is gearchiveerd.

Door een wijziging in het beleid van Google Sites, is onze oude website helaas niet meer toegankelijk.

Het was al geruime tijd bekend dat Google Sites een deel van zijn functionaliteit zou verliezen. Het bijhouden van de oude site was daarom heel tijdrovend. Ook had de lay-out en de gebruiksvriendelijkheid eronder te leiden.

Daarom hebben we in 2021 ervoor gekozen over te stappen naar een nieuwe website en nieuwe host. We werken nu met een wordpress website. Hierdoor is de website makkelijker bij te houden en is het update-beleid meer in ons eigen beheer.

Van de oude website is een back-up gemaakt. De teksten en een deel van de opmaak is behouden gebleven. Als je informatie van de oude site wil, kun je contact opnemen met Leoni.

Een deel van de oude inhoud zal hier en daar (afhankelijk van de inzet van de webmaster) weer beschikbaar gemaakt worden.