Contact


Ons bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter Mark Bruins
  • Secretaris Anne-Marie Dellemann
  • Penningmeester Annemijn Simmes
  • Algemeen bestuurslid Myran Simmes (jeugd)
  • Algemeen bestuurslid Claudi Simmes

We zijn bereikbaar via
www.muzieknetterden.nl
fb.com/muzieknetterden

E-mail de voorzitter via
moc.k1664549781ooltu1664549781o@57916645497811sniu1664549781rb.m1664549781

Ons postadres is
de Bryde 8
7077 AX Netterden
Nederland

Ons IBAN is
NL59 RABO 0326 6140 95
ten name van
Muziekvereniging Concordia

Websitebeheerder is
Leoni Beumer
moc.l1664549781iamg@1664549781nedre1664549781ttena1664549781idroc1664549781noc1664549781
(alleen voor de website)


In 2021 vieren we ons 120-jarig bestaan. Helaas kunnen we door de corona-pandemie maar heel beperkt optreden en dit met jullie vieren. Wil je toch iets leuks doen voor onze verjaardag? Je mag altijd een donatie doen! Dat kan via:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=9cUQdtZuQBajW0FVHKrWzA

QR_Rabobank_120-jarig-bestaan-_2021-07-01
Je kunt het bedrag zelf aanpassen!

Muziekles bij Fanfare Concordia
Muziekles bij Fanfare Concordia Samen met ons kun je vanaf groep 4 of hoger een instrument leren spelen!