Contact


Ons bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter Mark Bruins
  • Secretaris Anne-Marie Dellemann
  • Penningmeester Annemijn Simmes
  • Algemeen bestuurslid Myran Simmes (jeugd)
  • Algemeen bestuurslid Claudi Simmes

We zijn bereikbaar via
www.muzieknetterden.nl
fb.com/muzieknetterden

E-mail de voorzitter via
moc.k1719288880ooltu1719288880o@57917192888801sniu1719288880rb.m1719288880

Ons postadres is
de Bryde 8
7077 AX Netterden
Nederland

Ons IBAN is
NL59 RABO 0326 6140 95
ten name van
Muziekvereniging Concordia

Websitebeheerder is
Leoni Beumer
moc.l1719288880iamg@1719288880nedre1719288880ttena1719288880idroc1719288880noc1719288880
(alleen voor de website)

Huisfotografe is
Silvia Simmes


Wil je een oud bericht terugzoeken? De oude website is gearchiveerd en niet meer online. Alleen de webmaster kan nog bij oude berichten.

Link naar de oude website


In 2021 vierden we ons 120-jarig bestaan. Helaas konden we door de corona-pandemie maar heel beperkt optreden en dit met jullie vieren.

Je mag altijd een donatie doen! Dat kan via:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=jevDaXl4S8qhIRYb7N79kA


Muziekles bij Fanfare Concordia
Muziekles bij Fanfare Concordia Samen met ons kun je vanaf groep 4 of hoger een instrument leren spelen!