Prikactie & Knollenkermis

Zaterdag 1 oktober gaat Concordia op pad om in heel Netterden te gaan prikken. Gelukkig niet voor corona, maar voor zwerfafval. Samen met SOPOIJ (Save Our Planet Oude IJsselstreek) en veel andere verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek staan er in heel veel dorpen in de gemeente rode containers voor de inzameling van kapotte elektrische apparaten en wordt er regelmatig zwerfafval ingezameld.

Met z’n allen gaan we op zaterdagochtend dus de straten en bermen van Netterden af en gaan een kleine bijdrage leveren aan een schoon dorp.

Volgende week, zondag 9 oktober, is er om 10:00 uur een gebedsviering in de kerk, met aansluitend een kranslegging voor de overleden leden van de muziek. Een jaarlijks, op de datum van de knollenkermis, terugkerende traditie welke wij ook tijdens in corona geprobeerd hebben in ere te houden. Fijn dat het nu weer zonder afstand en extra maatregelen kan plaatsvinden. Iedereen is natuurlijk welkom.

Gebedsviering Knollenkermis

Aankomend weekend wordt de knollenkermis wat uitgebreider gevierd dan we tegenwoordig gewend zijn. Vanwege corona-maatregelen kon de kermis in het voorjaar niet doorgaan. Gelukkig is er nu alweer veel mogelijk en daarom wordt de knollenkermis nu een heel feestelijk weekend met veel gezelligheid en terugkerende tradities!

Concordia zal zaterdagavond 9 oktober, om 18:30 uur, deelnemen aan een optocht door het dorp.

Zondagochtend, om 10 uur, zal Fanfare Concordia samen met het team van Anders Beleven een gebedsviering verzorgen. Aansluitend zal er een kranslegging plaatsvinden voor onze overleden leden.

Na deze dienst zal er vanaf 12 uur bij het Gildegebouw een nieuwe keizer worden gezocht.

Jullie zijn van harte uitgenodigd!

Voor o.a. het schuttersfeest is een corona-check verplicht.

Foto van een kranslegging op het kerkhof van de Walburgiskerk